AbstractsEducation Research & Administration

Získávání, výběr, adaptace a hodnocení zaměstnanců v cestovní kanceláři

by Jitka Zabloudilová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Vzdělávání zaměstnanců; motivace; získávání pracovníků; metody výběru; plánování lidských zdrojů; personalistika.; Employee education; motivation; recruiting selection methods; planning human resources.
Record ID: 1097205
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/7680


Abstract

Předmětem diplomové práce je získávání, výběr, adaptace a hodnocení zaměstnanců v cestovní kanceláři. Teoretická část práce bude vycházet z dostupné literatury se zaměřením na problematiku lidských zdrojů. V praktické části práce je na základě analýzy práce s lidskými zdroji v dané firmě, budou provedeny návrhy v rovině organizační a metodické pro kvalitní a efektivní řízení lidských, které bude směřovat ke zvýšení konkurenční pozice firmy.; The subject of thesis is the acquisition, selection, adaptation and evaluation of employees in the travel office. The theoretical part of the work will be based on the available literature focusing on issues of human resources. In the practical part of the work will be based on the analysis of work with human resources in the company, will be carried out by the level of organizational and methodological quality and effective management of human, which will be directed towards improving the competitive position of companies.