AbstractsPhysics

Kritické srovnání vládních postupů za účelem dosažení vyšší energetické efektivnosti bytové a nebytové výstavby ve vybraných zemích EU

by Filip Unzeitig
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Kritické srovnání; úsporná opatření; Evropská unie; energetická účinnost; finanční opatření; fiskální opatření; regulační opatření; efektivnosti nákladů; návratnost investic; rekonstrukce bydlení; EPBD; CO2 emise.; Critical comparison; saving measures; European Union; energy efficiency; financial measures; fiscal measures; regulatory measures; cost effectiveness; return on investment; housing refurbishment; EPBD; CO2 emissions.
Record ID: 1097274
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6363


Abstract

Práce srovnává, jak vlády vybraných Evropských zemí stimulují občany a podniky k tomu, aby stavěli energeticky úsporně se zaměřením na ekonomickou stránku věci. Práce srovnává poznatky, sjednocuje je a vyvozuje patřičné závěry.; The main goal of this thesis is analysis on how governments in different European countries are stimulating citizens and businesses to build energy-efficient homes, with focus on the economic side of the problem. Subsequently, a comparison is presented based on findings from different countries.