AbstractsBusiness Management & Administration

Strategická východiska z krize v globálním automobilovém průmyslu

by Ondřej Hampl
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Strategie; strategický management; analýza odvětví; automobilový průmysl; globální krize; Strategy; strategic management; industry analysis; automotive industry; global crisis
Record ID: 1097624
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1857


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá situací na celosvětovém automobilovém průmyslu v době právě probíhající finanční krize. Popisuje dané odvětví pomocí mikro a makro ekonomických modelů. Dále také uvádí globální trendy a specifika daného průmyslu. Autor prezentuje své názory na aktuální finanční situaci a analyzuje její dopady na automobilový průmysl. Tyto závěry se opírají o teorie strategického managementu a o analýzy dané problematiky. Na základě těchto poznatků pak autor navrhuje strategie, které by v kritických případech mohly vézt k záchraně a vyzdvihuje příležitosti, ze kterých by bylo možné profitovat. Práce poskytuje čtenáři teoretický pohled na aktuální ekonomikou situaci v automobilovém průmyslu a nabízí autorovy hypotézy na strategie, které by mohli vézt z krize v tomto odvětví.; This thesis describes the situation in the global automotive industry in time of crisis, using micro and macro economics models. It specifies the global trends and characteristic of the industry. The author then gives his opinion on the recent situation and the impact of the crisis on financial markets on the automotive industry. Based on theoretical background of strategic management, and analysis of the given problematic, the thesis offers possible survival strategies for the most critical cases and shows the opportunities, which might be used to profit from this economical downturn. The whole work gives the reader a theoretical perspective about the current situation in the automotive industry and provides authors hypothesis on the problematic of finding a way out from the crisis in this specific branch.