AbstractsBusiness Management & Administration

Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Deloitte Belgium a návrhy opatření na zvýšení její úrovně

by Lenka Kašová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Spokojenost zákazníka; loajalita zákazníka; měření spokojenosti zákazníků; dotazník spokojenosti zákazníků; věrnostní program.; Customer satisfaction; customer loyalty; customer satisfaction measurement; customer satisfaction questionnaire; customer loyalty program.
Record ID: 1097635
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6717


Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy spokojenosti zákazníků společnosti Deloitte Belgie. Srovnává teoretické poznatky s praktickými dovednostmi získanými během stáže ve společnosti Deloitte. Metoda osobního dotazování byla použita za účelem získání cenné zpětné vazby od klientů a k provedení analýzy spokojenosti zákazníků. Na základě vyhodnocení bylo identifikováno několik oblastí vyžadujících zdokonalení a navržena opatření vedoucí ke zlepšení zjišťování spokojenosti zákazníků a zvýšení stávající úrovně spokojenosti zákazníků.; The diploma thesis deals with customer satisfaction analysis of Deloitte Belgium. The thesis is based on a comparison of theoretical knowledge with practical skills, gained within the internship at Deloitte. The method of face-to-face interviews was employed to obtain a valuable client feedback and perform customer satisfaction analysis. Based on the data evaluation, a number of areas for future development were indicated. Proposals regarding improvement of customer satisfaction measurement methods and enhancement of a current level of customer satisfaction are given.