AbstractsBiology & Animal Science

Výpočtové modely mechanických zkoušek buněk

by Zdeněk Ančík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Výpočtové modelování; složení buňky; model buňky; biomechanika buňky; tensegritní struktura; visloelastický model; zkoušky buněk.; Computational modelling; cellular architecture; cell model; biomechanics of cell; tensegrity structure; viscoelastic model; tests of cell.
Record ID: 1097637
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/16740


Abstract

Práce uvádí do problému biomechaniky buňky, jejího výpočtového modelování a experimentálních zkoušek. Stručně popisuje základní pojmy biologie a mechaniky. Cílem práce je provést rešeršní studii dostupných informačních zdrojů a zhodnotit úroveň výpočtového modelování.; This work introduces the problem of the biomechanics of cell and its computational modelling and testing. Further the work briefly describes the basic notions of biology and mechanical engineering. The aim is the research of available information sources and classification of the level of computational modelling and cell testing.