AbstractsBusiness Management & Administration

Porovnání trhu s hypotéčními úvěry v ČR a UK

by Iva Rozinková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Analýza; srovnání; bydlení; trh; hypoteční trh; SLEPTE analýza; reforma; Analysis; comparison; housing; market; mortgage loans market; PESTLE analysis; reform
Record ID: 1097646
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5470


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá hypotečními trhy v České Republice a Spojeném Království. Porovnává faktory působící na funkci těchto trhů. Tyto faktory jsou vybrány na základě PEST analýzy. Cílem diplomové práce je popsat a porovnat tyto faktory na obou trzích za účelem jejich ohodnocení a navržení kroků ke zlepšení situace. Úspěšné a perspektivní stránky jednoho trhu jsou brány jako vzor pro nástroje, které by zlepšili situaci na trhu druhém.; This master´s thesis deals with a mortgage markets in the Czech Republic and the United Kingdom. It compares factors influencing their function. These factors are selected on the basis of PEST analysis. The aim of the master´s thesis is to describe and compare those factors on both markets in order to evaluate them and suggest steps to improve the situation. Successful and perspective aspects of one market are taken as a lead for tools which could improve the other market.