AbstractsPhysics

Kinematika bodových částic a šíření světla v de Sitterově časoprostoru

by Tomáš Michalík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: de Sitterův časoprostor; kinematika; Lieovy grupy; speciální relativita; elektrodynamika; index lomu; de Sitter spacetime; kinematics; Lie groups; special relativity; electrodynamics; refractive index
Record ID: 1097672
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/40295


Abstract

V této práci se zabýváme de Sitterovou speciální relativiou, která se odehrává v de Sitterově časoprostoru namísto Minkowského časoprostoru. Začínáme studií grupy symetrie de Sitterova časoprostoru. Snažíme se použít tyto poznatky k rozvinutí kinematiky v de Sitterově časoprostoru. Dále přezkoumáváme spojení mezi elektrodynamikou na pevně zvoleném časoprostoru a elektrodynamikou v makroskopickém médiu v plochém časoprostoru. Toto aplikujeme na de Sitterův časoprostor a hledáme index lomu sdruženého média.; In this thesis we study de Sitterian special relativity, which takes place in de Sitter spacetime instead of Minkowski spacetime. We start with study of the symmetry group of de Sitter spacetime. We try to use these results to develop kinematics in this spacetime. We also review connection between electrodynamics on fixed background spacetime and electrodynamics in macroscopic media in flat spacetime. We apply this on de Sitter spacetime and find refractive index of associated macroscopic media.