AbstractsBusiness Management & Administration

Podnikatelský záměr v oblasti specializovaných sportovních aktivit

by Marek Volavý
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Firma; podnikatelský plán; analýza firmy; založení podniku; marketingová strategie; finanční plán; drobné podnikání.; Company; business plan; company analysis; founding a company; marketing strategy; small business; financial plan.
Record ID: 1097726
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/7531


Abstract

Záměrem diplomové práce je předložit podnikatelský plán, jehož podstatou je založení obchodní společnosti a realizace v oblasti specializovaného sportovního odvětví „powerkitingu“. V první části práce se věnuji teoretickým východiskům, které jsou dále aplikovány a rozvedeny v praktické části. Zde se zabývám vlastním založením firmy, její struktuře, analýze okolí a marketingové strategii spolu s vyhodnocením rizika a rentability. Dále jsou zkoumány možnosti rozvoje firmy. Na závěr je provedeno zhodnocení předloženého plánu.; The aim of the thesis is a business plan proposal. The purpose of the plan is to start a small company, which specializes in a field of sporting activities called: „powerkiting“. The initial part deals with the theoretical background which is followed by the practical part, where an emphasis is put upon the requirements for setting up a company, the anticipated structure of the company, an environmental analysis and marketing strategy together with an evaluation of risk and profitability. The possible development of the company is then examined and finally the evaluation of a proposed business plan is made.