AbstractsComputer Science

Inteligentní dům pro seniory

by Lukáš Doktor
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: gnu; linux; fedora; rhel; smarthome; mythhome; mythtv; inteligentní; chytrý; dům; byt; gnu; linux; fedora; rhel; smarthome; mythhome; mythtv; intelligent; smart; home; building
Record ID: 1097864
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/18727


Abstract

Autor se zabývá otázkou inteligentních domů se zaměřením na seniory či postižené lidi. Jako srdce domu používá standardní počítač architektury x86 a SmartHome komunikační modul \cite{Doktor:2010} jako prostředek pro faktické ovládání vybavení domácnosti. Největším přínosem tohoto projektu je ve velmi intuitivním a jednoduchém uživatelském rozhraní. Toto rozhraní bylo speciálně navrženo, aby jej lidé rádi používali. Tohoto bylo dosaženo vytvořením MythTV plug-inu, běžícího pod GNU/Linux operačním systémem. Dalším významným přínosem je Fedora GNU/Linux instalační předpis, který automaticky nainstaluje a nakonfiguruje cílový počítač.; The author addresses the question of intelligent building for elderly or disabled people. It uses standard x86 architecture as the hearth of the house using SmartHome communication module \cite{Doktor:2010} to handle the home equipments. The main advantage of this project is very intuitive and simple user interface. This interface was especially designed to make people like it and use it. This was achieved by creating MythTV plug-in running on top of GNU/Linux operation system. Another significant income is special Fedora GNU/Linux installation script which automatically installs and configures the target computer.