AbstractsBusiness Management & Administration

Abstract

Oppgaven er en eksplorativ studie av en artikkel presentert av 'Baker & Cameron (2008). De har gjennomført en bred gjenomgang av eksisterende litteratur og kommet frem til 33 kritiske faktorer som er nødvendige i en suksessfull promotering av en destinasjon. Disse kritiske faktorene er hovedfokuset i denne masteroppgaven, som har som hovedoppgave å se på disse faktorene i en norsk sammenheng. Gjennom å prøve dette rammeverket mot norske forhold, så vil man kunne styrke eller svekke strukturens verdi. This thesis is an explorative study that wants to clarify the value of Bakers and Cameron’s (2008) framework and their CSF (Critical Success Factors). The main focus is directed towards the thirty-three factors and how they relate to ongoing branding projects at Norwegian tourist boards. It is believed that these thirty-three factors need to be addressed, in order to establish a successful destination brand, but its value has not yet been determined.