AbstractsSocial Sciences

Innovation networks in the public sector

by Lövnord Alexander
Institution: Umeå University
Department:
Year: 2015
Keywords: Social Sciences; Media and Communications; Information Systems, Social aspects; Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning; Masterprogrammet i IT Management; Master's Programme in IT Management
Record ID: 1367966
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-101842


Abstract